MUZIEKTHERAPIE & BEGELEIDING

Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie gehanteerd worden ten einde veranderingen, ontwikkelingen, stabiliteit of acceptatie op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied te bewerkstelligen.

Er kunnen verschillende oorzaken zijn, waardoor de draaglast en de draagkracht uit evenwicht zijn geraakt. Daardoor ontstaan problemen. Dit kunnen problemen zijn op sociaal, emotioneel of lichamelijk gebied, zoals angst, verdriet, het ontbreken van structuur, agres­sief gedrag, nervositeit, vergeetachtigheid en gevoelens van minderwaardigheid. Muziektherapie richt zich daarnaast ook op problemen die veroorzaakt worden door een stoornis of een handicap, zoals autisme, ADHD, angststoornissen, en klachten als gevolg van psychotische stoornissen en depressie.

Uit onderzoek blijkt dat muziek een middel is om met anderen te communiceren, dat muziek mensen kan aan­zetten tot bewegen en dat muziek invloed heeft op de stemming van mensen. De muziektherapie maakt hiervan gebruik: muziek is het middel in de therapie.

Verschillende muzikale werkvormen bieden gelegenheid om te werken aan de hulpvraag van de cliënt. Door muziek te maken en/of te luisteren oefent een cliënt nieuwe vaardigheden met de bedoeling deze toe te passen in de eigen leefsituatie. Zo kan het evenwicht tussen draagkracht en draaglast weer hersteld worden.

Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie gehanteerd worden ten einde veranderingen, ontwikkelingen, stabiliteit of acceptatie op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied te bewerkstelligen.

De cliënt hoeft geen instrument te kunnen bespelen. Zelfs mensen die zichzelf amuzikaal noemen, kunnen terecht bij muziektherapie.

Als je gebruik wil maken van muziektherapie kun je een afspraak maken. In eerste instantie zal dan een intakegesprek gepland worden. Als therapeut stel ik samen met de cliënt en/of verwijzers, ouders/verzorgers de behandeldoelen op. Indien gewenst worden deze afgestemd met andere behandelaars. Enkele mogelijke doelstellingen zijn:

  • Het uitbreiden van contactuele vaardigheden
  • Het leren omgaan met emoties en grenzen
  • Het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen herstellen
  • Structuur leren aanbrengen in het eigen handelen
  • Het bevorderen van samenspel en spelplezier

Het eindresultaat van de therapie is bereikt als de hulpvraag behaald is of wanneer geen progressie meer te verwachten is.

HIERONDER MEER INFORMATIE

STICHTING PAPAGENO

MUZIEKTHERAPIE AAN HUIS

INDIVIDUELE BEGELEIDING